Zorgeloos investeren in vastgoed anno 2024

Bent u op zoek naar een zorgeloze investering met een behoorlijk rendement? Dan is dit artikel zeker interessant voor jou! Vastgoed in België is nog steeds, na tal van decennia & crisissen, de favoriete investering voor zowel de brave huisvader als de doorwinterde investeerder. Een solide & stabiel rendement waarbij het vermogen zowel door meerwaarde als huurrendement groeit. Ontdek hoe vastgoed de veilige haven is voor uw vermogen. 

Vastgoed? Dubbel rendement!

Als investering scoort Belgisch vastgoed zeer goed! Er is een hoge nood aan kwalitatief huuraanbod en dit vertaalt zich in gegarandeerde & langdurige huurinkomsten. De tijden van huisjesmelkerij zijn (bijna) voorbij en dit kunnen wij enkel toejuichen. De huurdersmarkt wordt veeleisender en loyaler. Wat bedoelen we hiermee?

Jarenlang werd verouderd vastgoed met weinig tot geen comfort verhuurd en dat had klagende huurders (met betalingsachterstand) tot gevolg. We kennen allemaal de verhalen wel. Hoe kan je jezelf wapenen tegen die gekende verhalen? Onze ervaring vertelt ons dat 'het aanbod' grotendeels het verloop van een verhuurtraject bepaalt. Wanneer we richting een laag EPC-label gaan of hedendaagse technieken aanbieden, de huurders minder klachten zullen opwerpen en vooral langer zullen huren. Dit heeft dan tot gevolg dat er minder leegstand is en de inkomsten stabieler zijn.

Wat is dan dubbel rendement? Naast de huurinkomsten is er ook meerwaarde bij (her)verkoop. Dit wil zeggen dat naast de huurinkomsten ook de meerwaarde als een rendement aanzien moet worden bij het globale plaatje. 

Hoe recenter, hoe beter

Hoewel de aankoopprijs van bestaand vastgoed doorgaans lager is dan nieuwbouw, vertaalt zich dit niet automatisch naar een hoger rendement. Om het rendement te berekenen moet je tal van factoren in rekening brengen (onderhoudskosten, renovatiekosten, leegstand, vetusteit, ...) dewelke inde meeste gevallen een negatieve impact zullen hebben op de globale opbrengst. 

Omdat het simpelweg nieuw is & er vandaag gebouwd moet worden volgens strenge normen, zorgt nieuwbouw ervoor dat jouw investering future-proof is. Recente nieuwsberichten staven dit ook, de waarde van vastgoed met een lage EPC-score stijgt immers sneller dan vastgoed met een hogere score. Daarom wegen we de kosten af tegen een dubbele opbrengst (huurinkomsten & meerwaarde bij herverkoop). Dit zorgt voor een immer positief verhaal en stelt uw vermogen veilig doorheen de jaren.

"Don’t wait to buy real estate, buy real estate and wait" Harv Eker

Veilig investeren, bij een betrouwbare partner, met kennis van zake

Onze wijze van berekening om een rendement te benoemen is werkelijk allesomvattend. Gebaseerd op conservatieve huurinkomsten met huurindexatie, deelname in de werkkosten met indexatie, rekeninghoudend met leegstand, erelonen van allerlei aard, belasting op huurinkomsten & vooral met realisatische parameters.

We nemen als voorbeeld 'Zuunveld' te Sint-Pieters-Leeuw. Een nieuwbouwproject, bestaande uit 3 commerciële ruimtes op het gelijkvloers en 8 residentiële units met ondergrondse parkeerplaatsen, langsheen een zichtlocatie. De bouw hiervan is reeds gestart en zal vanaf dag 1 huurinkomsten genereren. We nemen een gemiddelde over het project.

Casus 1: Investering met 100% eigen middelen.

  • BAR (ofwel Bruto AanvangsRendement): 4,85%
  • NAR (ofwel Netto Aanvangsrendement): 3,69%
  • Netto rendement na 12 jaar & herverkoop: 6,40%

Casus 2: Investering met 50% eigen middelen & JKP van 4%

  • BAR (ofwel Bruto AanvangsRendement): 4,85%
  • NAR (ofwel Netto Aanvangsrendement): 1,84%
  • Netto rendement na 12 jaar & herverkoop: 8,82%

Onze adviseurs lichten graag toe hoe jouw vermogen zorgeloos & veilig geïnvesteerd kan worden aan een degelijk rendement.

Let's meet!

Dit vonden anderen ook interessant!